การเจริญเติบโต

ต้นไม้ทุกต้นต่างเติบโตไปข้างหน้า
มันเป็นธรรมชาติของการมีชีวิต
การโตเร็ว โตช้า ก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติเช่นกัน
แสงดี ดินดี น้ำดี ต้นไม้ก็คงโตเร็วเป็นธรรมดา
แสงไม่ดี ดินไม่ดี น้ำไม่ดี ต้นไม้โตช้าก็คงไม่แปลก
แต่มีอีกอย่างนึง แม้แสงดี ดินดี น้ำดี แต่ต้นไม้
ดันไม่ชอบสภาพแวดล้อมแบบนั้น การเจริญเติบโต
ก็คงยากที่จะเจริญงอกงามเป็นต้นไม้ที่สวยงาม

ชีวิตคนเราก็คล้ายกับต้นไม้นั้นแหละ
เราต้องเติบโตไปข้างหน้า โตช้า โตเร็ว
อยู่ที่เราปฏิบัติตัวอย่างไร เราอาจจะโชคดีกว่าต้นไม้
ที่เราสามารถเลือกแสง เลือกดิน เลือกน้ำ ที่จะมาบำรุง
ตัวเราให้เติบโตได้ การเติบโตทางด้านความคิด
ด้านคำพูด ด้านการกระทำ เป็นปุ๋ยชั้นดีที่ทำให้เราเติบโต
สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นเลือกสภาพแวดล้อมให้ดีด้วย
สภาพแวดล้อมที่ดีไปที่ให้เราเติบโตได้โดยสมบูรณ์แบบ

การเจริญเติบโตของต้นไม้ คือ แสงดี ดินดี น้ำดี
การเจริญเติบโตของชีวิต คือ คิดดี พูดดี ทำดี
ทั้ง 2 การเจริญเติบโตขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมที่ดี
เลือกที่อยู่ให้เหมาะสมกับตัวเอง แล้วจะเห็นความงดงาม
ของการมีชีวิตบนโลกที่สวยงามแห่งนี้