วิธีลงโฆษณา facebook ต้องหาลูกค้าเจอก่อน

วิธีลงโฆษณา facebook เริ่มจากเข้าใจในการหาลูกค้าก่อน

1.หากลุ่มลูกค้า

2.กรองว่ากลุ่มลูกค้าชอบไม่ชอบอะไร อายุ เพศ ที่อยู่

สิ่งที่ต้องทำคือ แยกประเภทของลูกค้าให้ชัดเจน เพื่อจะได้นำมาโฆษณาได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ถ้าทำได้แบบนั้นหมายความว่า เราก็จะมีกำไรมากขึ้นการเข้าใจลูกค้า และ วิธีลงโฆษณา facebook ครั้งนี้ก็จะประสบความสำเร็จนั้นเอง

 

http://blog.qwaya.com/finding-your-audience-on-facebook-infographic