Tag Archives: การติดตั้ง google analytics

การติดตั้ง Google Analytics ใน Google Tag Manager 2018

หากใครติดตาม Imwritingrich มาเมื่อ 2-3 ปีก่อน ก็น่าจะพอรู้เรื่อง Google Analytics พอสมควร แต่หากใครยังไม่รู้ว่า Google Analytics คืออะไร ติดตั้งอย่างไร ดูค่าอย่างไร ผมจะบทความเก่ามาลงให้อ่านและทำความเข้าใจกันก่อน