w2h-ebook

หนังสือ “WHY? HOW? WHAT? อยู่บนโลกออนไลน์ต้องสร้างรายได้”

 

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการเข้าคอร์สสัมมนา หนังสือ อินเทอร์เน็ต กูรู มาเพื่อบอกเล่าว่า “อยู่บนโลกออนไลน์ต้องสร้างรายได้”

สารบัญ

WHY?
1ถามหา WHY, WHY ก็มา
2ลงลึกนิดนึง

WHAT?
3จะมีทางไหนบ้าง
4Online to Offline
5Offline to Online

HOW?

6สร้างรายได้ยังไงอ่ะ
7ลูกค้าอยู่ไหน
8อยากไปไวต้องมีเพื่อน

บทส่งท้าย
9สุดท้ายไม่มีจริง

Download EBook : http://goo.gl/o9ia3j
VDO